1 ngày tôi sẽ phải làm việc bao nhiêu tiếng?

  • Thời gian làm việc ban ngày, tức là ca sáng sớm và ca muộn, thì sẽ làm 9 tiếng, tuy nhiên bạn sẽ có 1 tiếng nghỉ giải lao, cho nên thời gian làm việc sẽ là 8 tiếng/ ngày.
  • Vì ca đêm bạn sẽ làm từ 16:00 đến 9:00 sáng hôm sau, cho nên thời gian sẽ là 17 tiếng. Trong đó, bạn sẽ có 2 tiếng nghỉ giải lao cho nên thời gian thực sự làm việc là 15 tiếng.
Liên hệ ngay

V & J Human Resource School


TẦNG 4 PHÚ TÀI BUILDING
278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
TEL:0256.368.6089