V&J Human Resource School Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Quy Nhơn

Quy Nhơn là thành phố ven biển miền Trung Việt Nam và là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Bình Định. Trước khi thuộc về Việt Nam, Quy Nhơn từng là lãnh thổ của Vương quốc Chăm pa nên xung quanh thành phố hiện vẫn tồn tại nhiều di tích Chăm. Sau năm 1975, Quy Nhơn thành thị xã tỉnh lị trực thuộc tỉnh Nghĩa Bình rồi chính thức trở thành thành phố vào năm 1986. Đến năm 1989 thì trở thành tỉnh lị của Bình Định cho đến nay.

VỀ CHÚNG TÔI

Công ty : V&J Human Resource School

Đại diện : Kato Toshihiko 

Địa chỉ : 168 Nguyễn Thị Định, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

TEL : 0256 3686 089

Năm thành lập :  tháng 10 năm 2018

Giấy chứng nhận : tư vấn du học, tư vấn lập trình, giáo dục ngoại ngữ.

Liên hệ ngay

V & J Human Resource School


168 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
TEL:0256.368.6089