Học viên của V&J dự kiến sẽ sang Nhật vào các kỳ nhập học tháng 4 và tháng 10.

Những bạn từ Việt Nam muốn đến Nhật Bản du học phải vượt qua kì kiểm tra năng lực tiếng Nhật, với học viên bắt đầu học tiếng Nhật thì cần có thời gian học tập trung bình khoảng 3 tháng.

Trình tự xin tư cách lưu trú phía Nhật Bản (COE)

và kiểm tra năng lực tiếng Nhật

Thời gian du học Du học kỳ tháng 4 Du học kỳ tháng 10
Thời gian xin COE Cuối tháng 10 của năm trước Cuối Tháng 4
Tháng thi NAT – TEST cấp độ 5 Đầu tháng 12 Đầu tháng 6

※Trước khi COE, bạn cần vượt qua kì thi năng lực tiếng Nhật. Với những học sinh dự định du học kỳ tháng 4, trước khi xin COE, phải thi đậu NAT-TEST và nộp giấy chứng nhận.

Lịch nhập học

Du học kỳ tháng 4
Bắt đầu học Tháng 8 Tháng 9
Số phòng học 1 lớp 1 lớp
Số lượng học viên 10 người 10 người
Thời gian học Sáng & chiều Sáng & chiều
Du học kỳ tháng 10
Bắt đầu học Tháng 3
Số phòng học 1 lớp
Số lượng học viên 20 người
Thời gian học Sáng & chiều
Liên hệ ngay

V & J Human Resource School


168 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
TEL:0256.368.6089