Có kỳ nghỉ dài không?

  • Học sinh sẽ có 2 kỳ nghỉ, nghỉ hè và nghỉ đông. Thời gian nghỉ là 2 tuần. Sau khi bạn làm việc thì hầu như là không có kỳ nghỉ dài nào cả, bạn sẽ phải tự mình điều chỉnh thời gian làm việc của mình thì mới có thể có kỳ nghỉ dài được. bạn có thể xin nghỉ 10 ngày hoặc có thể gộp các ngày nghỉ của mình để nghỉ dài ngày hơn.
  • Tuy nhiên, nếu bạn không điều chỉnh công việc trong nhóm mình làm thì bạn sẽ không thể xin nghỉ dài ngày được, chính vì thế bạn sẽ không thể có kỳ nghỉ dài như bạn mong muốn được… đặc biệt vào dịp tết, số người xin nghỉ dài ngày sẽ có khá nhiều, cho nên tất cả mọi người sẽ không thể xin nghỉ vào thời gian này!
Liên hệ ngay

V & J Human Resource School


TẦNG 4 PHÚ TÀI BUILDING
278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
TEL:0256.368.6089