Công việc làm thêm trong khi là sinh viên sẽ được công ty giới thiệu cho đúng không?

Ngay khi bạn vừa mới qua Nhật để du học, sẽ thật khó để tìm kiếm việc làm thêm vì lúc đó bạn chưa giỏi tiếng Nhật. Chính vì vậy, tập đoàn sẽ tìm công việc làm thêm cho bạn, nên bạn cứ an tâm.

Liên hệ ngay

V & J Human Resource School


TẦNG 4 PHÚ TÀI BUILDING
278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
TEL:0256.368.6089