Đến khi nào sẽ bắt đầu làm ca đêm?

Khi bạn đã có thể làm tốt các ca: ca thông thường, ca sớm, ca muộn, thì bạn sẽ được làm ca đêm, Nhanh thì sau 6 tháng làm việc thì bạn đã có thể làm ca đêm rồi.

Liên hệ ngay

V & J Human Resource School


TẦNG 4 PHÚ TÀI BUILDING
278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
TEL:0256.368.6089