Hãy cho tôi biết mức lương?

  • Tùy từng công ty sẽ có mức lương khác nhau ( mức lương cơ bản của điều dưỡng viên )

Khi mới bắt đầu làm: 39.000.000VND

Kể từ khi bắt đầu ca đêm: 52.000.000VND

Ở Nhật, Thông thường các công ty hàng năm sẽ có 2 lần phát tiền thưởng, cho nên khi mà bạn nhận được tiền thưởng, thì thu nhập hàng trung bình trong năm của bạn sẽ là 780.000.000VND.

Liên hệ ngay

V & J Human Resource School


TẦNG 4 PHÚ TÀI BUILDING
278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
TEL:0256.368.6089