Hãy cho tôi biết về tiền thưởng?

  •  Những người làm việc trên 1 năm mới nhận được tiền thưởng, chính vì vậy nếu dưới 1 năm thì bạn sẽ không nhận được tiền thưởng.
  • Tháng mà bạn có thể nhận được tiền thưởng, và bạn sẽ được thưởng bao nhiêu sẽ có sự thay đổi tùy từng công ty mà bạn làm việc.
  • Ở Nhật, trong 1 năm sẽ có 2 tháng được thưởng, đó là tháng 7 và tháng 12, đối với công việc điều dưỡng, trường hợp bạn có thể được thưởng khoản 2 tháng hoặc 2,4 tháng lương thì khá là nhiều.
Liên hệ ngay

V & J Human Resource School


TẦNG 4 PHÚ TÀI BUILDING
278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
TEL:0256.368.6089