Khi làm việc chính thức, 1 tháng sẽ được nghỉ bao nhiêu ngày?

Số ngày nghỉ trong năm sẽ khác nhau tùy theo từng công ty, nhưng tại Shijinkai thì số ngày nghỉ được quy định là 111.5 ngày, thêm nữa khi người lao động làm việc trên 6 tháng, thì sẽ được tăng thêm 10 ngày nghỉ ( có lương) theo quy định ở Nhật!

=> Vậy là số ngày nghỉ trong 1 năm sẽ là 121.5 ngày

 

Liên hệ ngay

V & J Human Resource School


TẦNG 4 PHÚ TÀI BUILDING
278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
TEL:0256.368.6089