Ngày làm việc tiếp theo của tháng sẽ được quyết định khi nào?

Ở Shijinkai vào khoản ngày 20 hàng tháng sẽ có bảng thời gian làm việc của tháng tiếp theo.

Liên hệ ngay

V & J Human Resource School


TẦNG 4 PHÚ TÀI BUILDING
278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
TEL:0256.368.6089