Tôi có thể tự quyết định ngày nghỉ của tôi được không?

Việc bạn có thể nghỉ theo ý muốn của bạn sẽ tùy vào công ty mà bạn làm việc. Tuy nhiên ở Shijinkai, bạn có thể nghỉ khoản 3 ngày theo ý muốn của bạn ( tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều người muốn nghỉ phép cùng lúc, thì bạn sẽ không thể tự lựa chọn ngày nghỉ được ).

Liên hệ ngay

V & J Human Resource School


TẦNG 4 PHÚ TÀI BUILDING
278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
TEL:0256.368.6089