Tôi sẽ làm việc ở đâu?

Nơi làm việc của điều dưỡng viên là ở các cơ sở viện dưỡng lão và bệnh viện. Bạn làm việc ở đâu? Sẽ dựa trên chỉ thị của công ty mà bạn làm việc.

Hầu như tất cả các viện dưỡng lão, phòng khám, bệnh viện của tập đoàn Shijinkai đều đặt tại tỉnh Saitama.

Liên hệ ngay

V & J Human Resource School


TẦNG 4 PHÚ TÀI BUILDING
278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
TEL:0256.368.6089