Vào thời gian tết ở Việt Nam, tôi có thể về nước được hay không?

Bạn vẫn có thể xin nghỉ vào thời gian này, tuy nhiên bởi vì sẽ có nhiều người xin nghỉ như bạn, cho nên việc tất cả mọi người cùng nhau nghỉ là không thể!

Liên hệ ngay

V & J Human Resource School


TẦNG 4 PHÚ TÀI BUILDING
278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
TEL:0256.368.6089