Về các ngày nghỉ có lương ở Nhật

Theo pháp luật Nhật Bản, tất cả người lao động đều có quyền được nghỉ phép có lương.

Tức là bạn có thể nghỉ ngơi mà vẫn được nhận lương.

Thêm nữa, những người lao động bán thời gian cũng có thể “ Nghỉ phép có lương”.

Số ngày nghỉ phép có lương:

Thời gian làm việc                          Số ngày nghỉ phép có lương

6 tháng                                             10 ngày

1 năm 6 tháng                                  11 ngày

2 năm 6 tháng                                  12 ngày

3 năm 6 tháng                                  14 ngày

4 năm 6 tháng                                  16 ngày

5 năm 6 tháng                                  18 ngày

6 năm 6 tháng                                  20 ngày

Đối với nghỉ phép có lương, trong một năm bạn bắt buộc phải lấy tối thiểu 5 ngày nghỉ.

Những ngày nghỉ phép có lương mà bạn chưa sử dụng hết, vẫn có thể được chuyển sang năm sau.

 

 

Liên hệ ngay

V & J Human Resource School


TẦNG 4 PHÚ TÀI BUILDING
278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
TEL:0256.368.6089